Werkplaats Overvecht

Bouwstenen voor een sterke wijk

Welkom op de website van Werkplaats Overvecht, een nieuw initiatief van betrokken 10 marktpartijen om samen met de wijk en de gemeente Utrecht een transformatieplan voor de wijk Overvecht te maken. We redeneren niet vanuit achterstand, maar vanuit kansen. Met de eeuwenoude Vecht aan de ene kant en het schitterende landelijke gebied aan de andere kant, is Overvecht prachtig gelegen. Het gaat de stad voor de wind en het is tijd dat Overvecht dit ook gaat merken! En we gaan voor de lange termijn. Niet even korte termijn scoren en weer weg, maar samen een generatie lang bouwen aan een sterkere wijk!


De woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal, de projectontwikkelaars AM, ERA Contour, BPD en Heijmans en de beleggers Amvest, Syntrus Achmea en Wonam nemen deel aan Werkplaats Overvecht. In de eerste helft van 2019 hebben we vanuit alle beschikbare input een gebiedsprofiel, ontwikkelkaart en ontwikkelstrategie opgesteld. Deze documenten zijn samengevoegd in een Tussenproduct. Dit Tussenproduct hebben we in de zomer van 2019 aangeboden aan de gemeente Utrecht, en gepresenteerd aan het Wijkplatform Overvecht. Het Tussenproduct en de presentatie aan het Wijkplatform zijn terug te vinden op deze site.


Op dit moment zijn we als Werkplaats bezig om het Tussenproduct verder uit te werken naar een Startproduct. Naar verwachting leggen we dit in het voorjaar/in de zomer voor aan de gemeente en de wijk om feedback te krijgen op dit Startproduct. 

 

Over Werkplaats Overvecht

Overvecht is een prachtige wijk, die een stevige impuls verdient. Leefbaarheid, veiligheid en gezondheid staan onder druk, terwijl heel veel mensen er met heel veel plezier wonen, wooncarrière maken en zich willen inzetten voor wijkverbetering. Daar wordt al jaren door hard aan gewerkt. Op allerlei manieren. Vanaf begin 2019 hebben zeven marktpartijen en drie corporaties de handen ineen geslagen. Samen willen we van betekenis zijn voor de stad, voor de wijk, maar vooral voor de mensen die in Overvecht  wonen. Met begeleiding van de gemeente en vele belanghebbenden, zijn we daarom gestart met het maken van een ontwikkelkaart voor de wijk als bouwsteen voor de gewenste wijkverbetering. Samen noemen we ons Werkplaats Overvecht.


Het gaat Utrecht voor de wind en het is tijd dat Overvecht dat merkt.

In alle ‘landelijke lijstjes’ vertoeft Utrecht in de hoogste regionen, maar in de stad zelf bungelt Overvecht onderaan. Ondanks talrijke prachtige initiatieven. Overvecht verdient beter vinden wij. En nu is hét ‘momentum’ om hier samen de schouders onder te zetten. Met het Stadsakkoord en de nieuwe woonvisie van de gemeente als kader en de ambities van ‘Samen voor Overvecht’ als leidraad.


Wonen en woonomgeving zijn essentiële onderdelen van een leefomgeving en vormen onze bouwstenen. We staan naast en achter de mensen die in Overvecht wonen en willen gids zijn in de ruimtelijke wijkverbetering.  Dat gaat over groot kunnen denken én oog hebben voor de kleine zaken die het verschil maken. Dat doen we niet eenmalig. We gaan niet voor de quick win, maar willen ons aan de wijk verbinden en langjarig een betrouwbare partner zijn.


Samen

De Werkplaats Overvecht werkt samen mét Overvecht. Zij aan zij met vertegenwoordigers uit de wijk, zowel professionals als ook met de bewoners en ondernemers. We investeren financieel, maar ook met kennis en kunde zodat Overvecht in 2040 weer een plezierige Utrechtse wijk waar men graag wil wonen en (ver)blijven. En een plek die economisch, fysiek én sociaal sterk is.


Deze ontwikkeling voor Overvecht bereik je niet door verschillende losse projecten te starten. Maar vele goede ideeën, gebundeld en afgewogen ten opzichte van elkaar, vormen wel de basis voor één opperbest plan. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken. Een krachtige visie, een aanvalsplan, om er met elkaar en met anderen voor te zorgen dat Overvecht in 2040 een wijk is waar je graag wil zijn en (ver)blijven!


Kwaliteit

Een sterke wijk betekent dat de samenhang tussen Overvecht en Utrecht wordt versterkt, nieuwe verbindingen worden gemaakt en er ontstaat een betere balans in de wijk. Met ruimte voor de huidige bewoners en nieuwe doelgroepen uit de stad. Overvecht wordt een plek die uitdaagt en uitnodigt om te wonen, te werken en te recreëren. De bestaande kwaliteiten worden beter benut en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de vele groene ruimtes, de vechtzone, de forten en de watertoren. Overvecht is een wijk met karakter die zich opent richting de stad en andersom.

 

Wie zijn wij

Werkplaats Overvecht

Binnen de Werkplaats Overvecht hebben we de handen ineengeslagen. Samen met de Gemeente Utrecht woningcorporaties: Bo-ex, Mitros en Portaal, de ontwikkelaars: AM, BPD, ERA Contour, Heijmans en de beleggers: Syntrus Achmea, Amvest en Wonam. En uiteraard worden we gevoed door bewoners, ondernemers en andere professionals uit de wijk via o.a. de Wijkraad Overvecht, Bewonersplatform Overvecht, DOK030, Dock, en nog vele anderen.

Betrokken adviseurs zijn Dietz Strategie en Communicatie, Fakton, KCAP en Springco.


We staan pas het begin. Het wordt een project van lange adem, met de overtuiging dat we samen werken aan een wijk met enorme potentie!

 
Ontwikkelkaart.png
Flyer.png

Tussenproduct (2019)

Startproduct (2020)

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact met ons op!

Telefoon: 06-14334854

Email: kvanschaik@dietz.nl

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now